Bài viết: [Vòng 1/8] Lượt đi: Paris Saint Germain vs FC Barcelona (4-0)
Xã viên: subasa
Vi phạm: Ngôn từ không phù hợp
Điểm: 3

Ghi chú của Cán bộ xã:
Ngôn từ không phù hợp

Lời nhắc nhở:
Sử dụng ngôn ngữ thiếu bình tĩnh, quá khích.

Nguyên văn bài viết:
Dm cứ bàn về thằng veratti làm quái gì cho lắm trong khi nhã quả điển hình như Thiago. Ngẫm thấy nãn thật đến fan còn mù quáng thì éo trách sao Barca chưa thoát được điểm mù thật.