MAKE FCBVN GREAT AGAIN

Tư liệu các mùa giải của Barça

2019/20

Chủ đề
62
Bài viết
1K
Chủ đề
62
Bài viết
1K

2018/19

Chủ đề
63
Bài viết
732
Chủ đề
63
Bài viết
732

2017/18

Chủ đề
65
Bài viết
716
Chủ đề
65
Bài viết
716

2016/17

Nơi lưu trữ tư liệu mùa giải 2016-2017 của FC Barcelona
Chủ đề
64
Bài viết
834
Chủ đề
64
Bài viết
834

2015/16

Nơi lưu trữ tư liệu mùa giải 2015-2016 của FC Barcelona
Chủ đề
64
Bài viết
682
Chủ đề
64
Bài viết
682

2014/15

Chủ đề
73
Bài viết
1.9K
Chủ đề
73
Bài viết
1.9K

2013/14

Chủ đề
69
Bài viết
1.1K
Chủ đề
69
Bài viết
1.1K

2012/13

Chủ đề
76
Bài viết
1.9K
Chủ đề
76
Bài viết
1.9K

2011/12

Chủ đề
70
Bài viết
2.9K
Chủ đề
70
Bài viết
2.9K

2010/11

Chủ đề
69
Bài viết
3.1K
Chủ đề
69
Bài viết
3.1K

2009/10

Chủ đề
76
Bài viết
5K
Chủ đề
76
Bài viết
5K

2008/09

Chủ đề
77
Bài viết
3K
Chủ đề
77
Bài viết
3K

2007/08

Chủ đề
70
Bài viết
1.9K
Chủ đề
70
Bài viết
1.9K
There are no threads in this forum.