Danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu

  Bạn đã chính thức bước chân vào thế giới Barçamania
 2. 2

  Ai đó đã thích bạn

  Ai đó đã thể hiện tình cảm với bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng bài nhé!
 3. 5

  Xã viên thân quen

  Bạn đã đăng 30 bài rồi đấy. Hẳn là bạn rất thích nơi đây rồi!
 4. 10

  Thần tượng ơi

  Bạn đã có 100 bài viết. Chúng tôi mong thấy bạn hằng ngày <3
 5. 10

  Tôi thích bài viết của bạn

  25 bài viết của bạn được mọi người để ý đến
 6. 15

  Phải lòng bạn rồi

  Bài viết của bạn được 100 xã viên bày tỏ tình cảm!
 7. 20

  Cán bộ tuyên giáo

  1,000 bài viết? Thật là vi diệu!
 8. 20

  Chúng tôi cạn lời với bạn

  Bài viết của bạn đã được 250 người bày tỏ tình cảm
 9. 30

  Thánh!

  Bài viết của bạn đã có 500 người bày tỏ tình cảm!
Top