MAKE FCBVN GREAT AGAIN

Cuộc hội ngộ thường niên 02 năm một lần của Cộng đồng Barçamania trên mọi miền đất nước. Đại hội FCBVN lần IV diễn ra tại Đà Nẵng (22-23/08/2015)