Hợp tác xã trà chanh
  1. Silver @ Silver: chưa gì đã thấy loạn rồi
  2. Silver @ Silver: có tin chuẩn bị sa thải xavi
  3. Silver @ Silver: với bao nhiêu bê bối của Real chỉ om sòm vài hôm rồi mât tăm như chưa bao giờ xảy ra
  4. Silver @ Silver: thế mới buff cho thằng mât dạy kia được mấy qbv chứ
  5. Silver @ Silver: tầm ảnh hưởng của Perez là quá kinh khủng
  6. beckenbia @ beckenbia: Suốt ngày Uefalona, lão Perez chắc mua hết đám nhà báo rồi
  7. beckenbia @ beckenbia: mà Real nhiều khi cũng đc thiên vị lộ vl ra nhưng chả thấy ai thèm nói gì
  8. beckenbia @ beckenbia: Xưa cứ tưởng cái đó là nhờ th Ramos
  9. beckenbia @ beckenbia: Phải công nhận cái tinh thần chưa hết giờ là tao không có thua của Real nó bền bỉ thật
  10. Silver @ Silver: bật ngược ở những phut cuối

Blaugranas

Top